نشست صمیمی با خانم آنتونال پاولوا دستیار گزارشگر ویژه حقوق بر توسعه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تشریح اهداف و برنامه های بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا

به گزارش روابط عمومی بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا صبح امروز سید قاسم میرنبی دبیرکل این بنیاد با خانم آنتونال پاولوا دستیار گزارشگر ویژه حقوق بر توسعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار داشتند.

خانم آنتونال پاولوا، دستیار گزارشگر ویژه حق بر توسعه در ابتدا به طرح توضیحاتی در مورد ماهیت ماموریت گزارشگر ویژه حق بر توسعه ارائه کردند. وی بیان داشت شورای حقوق بشر هنگام تعیین مأموریت گزارشگر ویژه، بر نیاز فوری به تحقق حق توسعه برای همه، همچنین با توجه به ادامه بحثها و مناقشات سیاسی پیرامون تفسیر و اجرای اعالمیه 1986 در مورد حق برخورداری توسعه، تأکید کرد. و اهداف آن را کمک به ترویج، حفاظت و تحقق حق توسعه در چارچوب اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، چارچوب سندای برای کاهش خطر بالیا، دستور کار اقدام آدیس آبابا سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی. برای توسعه و موافقتنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوا، و به همین منظور تعامل با کشورهای عضو و سایر ذینفعان و شرکت در نشست ها و کنفرانس های بین المللی مربوطه؛ مشارکت و حمایت از تلاشها برای تطبیق حق توسعه در میان نهادهای مختلف ملل متحد، آژانس های توسعه، توسعه بینالمللی، مؤسسات مالی و تجاری، و ارائه پیشنهادهایی با هدف تقویت مشارکت جهانی احیا شده برای توسعه پایدار از منظر حق توسعه؛ کمک به گروه کار حق توسعه، با هدف حمایت از انجام وظایف کلی آن، با در نظر گرفتن، از جمله، مشورتها و توصیه های کارگروه، اعالم کرد.

گزارشگر ویژه مسئولیت دارد تا نهادهای مرتبط سیستم سازمان ملل متحد را در چارچوب وظایف مربوطه خود، از جمله آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد، صندوقها و برنامهها، سازمانهای بینالمللی مرتبط، از جمله سازمان تجارت جهانی و ذینفعان مرتبط، از جمله سازمانهای جامعه مدنی، تشویق میکند تا به حق توسعه در اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، برای کمک بیشتر به کار گروه کاری، و همکاری با کمیساریای عالی و گزارشگر ویژه در اجرای وظایف خود در رابطه با اجرای حق توسعه همکاری کنند.

در ادامه میرنبی دبیرکل بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا ابتدا به معرفی این بنیاد پرداخته و افزود که این موسسه از سال 2015 با هدف مبارزه به اسلام هراسی و شیعه هراسی در ایران تشکیل شده و هم اکنون دارای ۳۸۰۰۰ عضو داوطلب فعال در سراسر جهان می باشد.

 

دبیرکل بنیاد مستشهدین عاشورا افزود نخستین فعالیت شاخص این موسسه برپایی کمپینی بود که با هدف درخواست ثبت واقعه عاشورا به عنوان یک جنایت جنگی بود که توانست تاکنون ۷ میلیون امضا ذیل آن جمع آوری نماید، و ادامه مجموعه های پایگاه خبری عاشورا، فصلنامه معراج و مرکز نیکوکاری بهشت را تاسیس و راه اندازی کند.

 میرنبی در خصوص اهداف و برنامه های مرکز نیکوکاری بهشت افزود این مرکز با هدف توانمندسازی زنان،کارآفرینی و اشتغال، کمک به نیازمندان،برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی تحت مدیریت بنیاد مستشهدین عاشورا شکل گرفته و اقدامات قابل توجه ای را انجام داده است.

در انتها میرنبی به توضیحاتی درخصوص برقراری ارتباط موثر با بزرگان دیگر ادیان الهی در ایران نظیر دکتر خورشیدیان(عضو شورای زرتشتیان ایران) و آقای سیبوه سرکیسیان(سرخلیفه ارامنه ایران) پرداخت و گفت تمامی ادیان الهی با هر گونه خشونت و جنایات مخالف هستند و در راستای محکوم نمودن جنایات صورت گرفته علیه فرزند پیامبر اسلام در واقعه عاشورا توافق دارند.

9b68f938-5037-4116-9151-780bb0272b69