عصر امروز جلسه بررسی درخواست بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا برای اخذ مقام مشورتی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا عصر امروز به وقت نیویورک جلسه کمیته تشکلهای غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با هدف بررسی پرونده های تشکلهای مردم نهاد بین المللی ای که جهت اخذ مقام مشورتی سازمان ملل متحد درخواست رسمی داده بودند تشکیل جلسه داد.

در خلال این جلسه که در 21 می 2021 برگزار شد درخواست بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا  نیز جهت اخذ مقام مشورتی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت، که متاسفانه با طرح سوال بی مورد توسط نماینده رژیم صهیونیستی (اسرائیل) در جلسه که خواستار اطلاع از جزئیات جلسات و تعاملات این بنیاد با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی شده بود، بررسی اختصاص مقام مشورتی این تشکل تا حصول پاسخ رسمی بنیاد به این سوالات ، به جلسه نهایی  کمیته تشکلهای غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی در ماه سپتامبر موکل گردید.