ما امضاء کنندگان این طومار ضمن محکوم کردن جنایات صورت گرفته علیه حسین ابن علی (ع) و اهل بیت ایشان در واقعه عاشورا (سال 680 میلادی) خواستار ثبت این جنایت جنگی با نام "یادمان عاشورا" در سازمان ملل متحد هستیم.

فرم ثبت امضاء مجازی
             
- به دلیل اهمیت ایمیل در مجامع جهانی ایمیل تکراری ثبت نمی شود.
- لطفا سایر مشخصات را پارسی وارد نمایید.